Metsurin työt

-puiden kaadot
-raivaussahatyöt
-tonttien raivaamiset
-puiden kuljetukset
-polttopuun valmistus